SONY DSC
SONY DSC
 
 
 

Bộ bàn trà 4

1 BỘ BAO GỒM:
6 ly: 150ml
6 dĩa: 15.3cm
1 bình trà: 1.200ml
Hủ kem: 10.2cm